Obecní úřad

Obecní úřad

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně má obec za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápe obec jako jednu z dalších služeb pro své občany a proto se vynasnaží v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

 

Aktuality

 

  1. Vážení občané, v loňském roce došlo v v katastru obce Stěbořice a Nový Dvůr k obnově katastrálního operátu, čímž se změnily výměry parcel a došlo k jejich přečíslování. Na základě této změny jsou poplatníci, kterých se tato změna týká, povinni podat do konce ledna do 31.1.2016  daňové přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání  lze podat písemně na tiskopise  vydaném ministerstvem financí a to osobně u Územního pracoviště Finančního úřadu v Opavě nebo formou datové schránky opatřené nebo neopatřené  zaučeným  elektronickým podpisem

25. 2. 2020

Navýšení poplatku za psy v roce 2020

AktualityZobrazit více

25. 2. - 12. 3. 2020

Seznam plánovaných odstávek elektřiny v době od 4.3.2020 do 11.3.2020

Úřední deskaZobrazit více

19. 2. - 6. 3. 2020

Záměr obce pronajmout bývalý sklad uhlí na pozemku parc.č. 1632 ve Stěbořicích

Úřední deskaZobrazit více

19. 2. - 6. 3. 2020

Záměr obce pronajmout část budovy čp. 140 ve Stěbořicích

Úřední deskaZobrazit více

19. 2. - 6. 3. 2020

Záměr obce pronajmout pozemek parc.č. 481/1 v k.ú. Stěbořice

Úřední deskaZobrazit více

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK