Stěbořice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Obecní úřad

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně má obec za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápe obec jako jednu z dalších služeb pro své občany a proto se vynasnaží v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

 

Aktuality

 

  1. Vážení občané, v loňském roce došlo v v katastru obce Stěbořice a Nový Dvůr k obnově katastrálního operátu, čímž se změnily výměry parcel a došlo k jejich přečíslování. Na základě této změny jsou poplatníci, kterých se tato změna týká, povinni podat do konce ledna do 31.1.2016  daňové přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání  lze podat písemně na tiskopise  vydaném ministerstvem financí a to osobně u Územního pracoviště Finančního úřadu v Opavě nebo formou datové schránky opatřené nebo neopatřené  zaučeným  elektronickým podpisem

22. 10. 2020

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 22.10.2020

Úřední deskaZobrazit více

22. 10. 2020

Nařízení č. 29/2020 KHS - mimořádné opatření

Úřední deskaZobrazit více

22. 10. 2020

Sbírka zákonů č. 171 ze dne 21.10.2020 o přijetí krizového opatření

Úřední deskaZobrazit více

20. 10. 2020

Sbírka zákonů č. 169 ze dne 19.10.2020

Úřední deskaZobrazit více

20. 10. 2020

Mimořádné opatření MZČR ze dne 19.10.2020

Úřední deskaZobrazit více