Stěbořice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Listinná úřední deska je umístěna před budovou OÚ Stěbořice na adrese Stěbořice 28.

"Elektronická Úřední deska" vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem s listinnou Úřední deskou.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Stěbořice

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Stěbořice na elektronické desce, www.steborice.cz/obecni-urad/uredni-deska/ekonomika a rozpočtové opatření, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Obce Stěbořice. Do listinné formy lze nahlédnout v sídle obecního úřadu, tj. Stěbořice č.p. 28. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření, pravidla rozpočtového provizoria.

Vyvěšeno: 17. 9. 2021 Datum sejmutí: 3. 10. 2021
Vyvěšeno: 12. 7. 2021 Datum sejmutí: 12. 7. 2024
Vyvěšeno: 20. 5. 2021 Datum sejmutí: 20. 5. 2024
Vyvěšeno: 20. 5. 2021 Datum sejmutí: 20. 5. 2024
Vyvěšeno: 17. 5. 2021 Datum sejmutí: 17. 5. 2024
Vyvěšeno: 17. 5. 2021 Datum sejmutí: 17. 5. 2024
Vyvěšeno: 22. 4. 2021 Datum sejmutí: 22. 4. 2024
Vyvěšeno: 23. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 10. 2021
Vyvěšeno: 23. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 10. 2021
Vyvěšeno: 9. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 10. 2021