Rezervace objektů

Mapa obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Odkazy

http://orel.steborice.cz/

http://www.spotrebitele.info/

http://www.edb.cz/

Navigace

Obsah

 

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Stěbořice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Stěbořice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 15 členů

Státní správa
Roman Falhar, DiS. - starosta
Ing. Michal Komárek - místostarosta
Bohuslava Hlaváčová - účetní, pokladní
Renata Bittnerová - matrikářka, ohlašovna, pokladní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Stěbořice
Stěbořice čp. 28
747 51  Stěbořice

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Stěbořice
Stěbořice čp. 28
747 51 Stěbořice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Stěbořice
Stěbořice čp. 28
747 51 Stěbořice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Úterý 8.00 - 12.00    
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář OÚ
Tel: 553 661 017
Fax: 553 661 017
Kancelář starosty
Tel: 553 661 244
Mobil: 722 96 16 10
e-mail: starosta@steborice.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 553 661 017

4.6.

Adresa internetové stránky

www.steborice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

epodatelna.steborice@seznam.cz

4.8.

Další elektronické adresy

obec@steborice.cz , ucetni@steborice.cz , bittnerova.r@seznam.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční banka Opava a.s.
číslo účtu/kód banky: 3820821/0100

6.

00300691

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2011

- příjmy

- výdaje

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2008

Rozpočet na rok 2007

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Stěbořice
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Stěbořice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Stěbořice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Stěbořice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009 zde ke stažení
Výroční zpráva za rok 2008 zde ke stažení
Výroční zpráva za rok 2007 zde ke stažení
Výroční zpráva za rok 2006 zde ke stažení
Výroční zpráva za rok 2005 zde ke stažení