Stěbořice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně má obec za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápe obec jako jednu z dalších služeb pro své občany a proto se vynasnaží v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

 

Aktuality

 

  1. Vážení občané, v loňském roce došlo v v katastru obce Stěbořice a Nový Dvůr k obnově katastrálního operátu, čímž se změnily výměry parcel a došlo k jejich přečíslování. Na základě této změny jsou poplatníci, kterých se tato změna týká, povinni podat do konce ledna do 31.1.2016  daňové přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání  lze podat písemně na tiskopise  vydaném ministerstvem financí a to osobně u Územního pracoviště Finančního úřadu v Opavě nebo formou datové schránky opatřené nebo neopatřené  zaučeným  elektronickým podpisem

22. 10. - 10. 11. 2021

Oznámení o konání opakovaného projednání Aktualizace č.2a

Úřední deskaZobrazit více

21. 10. - 25. 11. 2021

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků + povolení ke vstupu

Úřední deskaZobrazit více

20. 10. 2021

Výsadba aleje k rozhledně

AktualityZobrazit více

19. 10. 2021

odkalování vodovodního řádu

AktualityZobrazit více

19. 10. - 30. 11. 2021

Krajský úřad - amnestie sankci dluhů- Milostivé léto

Úřední deskaZobrazit více