Stěbořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Listinná úřední deska je umístěna před budovou OÚ Stěbořice na adrese Stěbořice 28.

"Elektronická Úřední deska" vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem s listinnou Úřední deskou.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Stěbořice

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Stěbořice na elektronické desce, www.steborice.cz/obecni-urad/uredni-deska/ekonomika a rozpočtové opatření, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Obce Stěbořice. Do listinné formy lze nahlédnout v sídle obecního úřadu, tj. Stěbořice č.p. 28. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření, pravidla rozpočtového provizoria.

návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno: 23. 5. 2023
rozpočtová úprava 4/2023
Vyvěšeno: 26. 4. 2023
rozpočtová úprava 3/2023
Vyvěšeno: 24. 3. 2023
rozpočtová úprava 2/2023
Vyvěšeno: 16. 2. 2023
Vyvěšeno: 17. 1. 2023
Vyvěšeno: 19. 12. 2022
Vyvěšeno: 2. 12. 2022
Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Vyvěšeno: 12. 10. 2022
Vyvěšeno: 7. 9. 2022
Vyvěšeno: 2. 8. 2022
Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Vyvěšeno: 21. 3. 2022
Vyvěšeno: 28. 2. 2022
Usnesení OZ č. 4 ze dne 24.4.2023
Vyvěšeno: 26. 4. 2023
Usnesení OZ č. 3 ze dne 20.2.2023
Vyvěšeno: 22. 2. 2023
Vyvěšeno: 19. 12. 2022
Vyvěšeno: 7. 9. 2022
Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Vyvěšeno: 28. 2. 2022
Informace o nakládání s odpady v obci za rok 2022
Vyvěšeno: 24. 3. 2023
seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2023
Vyvěšeno: 22. 2. 2023
Vyvěšeno: 20. 1. 2023
Vyvěšeno: 10. 1. 2023
Vyvěšeno: 3. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 29. 9. 2022
Vyvěšeno: 31. 3. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 2023 mezi Obcí Stěbořice a TJ Sokol Stěbořice
Vyvěšeno: 9. 3. 2023 Datum sejmutí: 25. 3. 2026
smlouva o poskytnutí peněžního daru - Farnost Stěbořice
Vyvěšeno: 9. 3. 2023 Datum sejmutí: 25. 3. 2026
Vyvěšeno: 12. 11. 2021 Datum sejmutí: 28. 11. 2024
Vyvěšeno: 12. 7. 2021 Datum sejmutí: 12. 7. 2024
Vyvěšeno: 20. 5. 2021 Datum sejmutí: 20. 5. 2024
Vyvěšeno: 20. 5. 2021 Datum sejmutí: 20. 5. 2024
Vyvěšeno: 17. 5. 2021 Datum sejmutí: 17. 5. 2024
Vyvěšeno: 17. 5. 2021 Datum sejmutí: 17. 5. 2024
Vyvěšeno: 22. 4. 2021 Datum sejmutí: 22. 4. 2024