Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Odpady

V této sekci se dozvíte, jak nakládat s jednotlivými druhy odpadů. Zda je možné je odevzdat na obci, případně na jiném místě.

Sběrné místo pro některé druhy odpadů je v obecním dvoře - Stěbořice č. p. 31. 

Otevírací doba je v pracovní dny 7.00 až 15.30 hod., každou středu (mimo státní svátky) do 17 hod.

Mimo pracovní dobu je možno zde odevzdat odpad jen po předchozí domluvě s pověřeným pracovníkem (tel.: 725 141 591). Upozorňujeme, že obecní dvůr nefunguje nonstop a záleží jen na časových možnostech pověřeného pracovníka, kdy přijme odpady.

Je zákazáno, aby se občané pohybovali po obecním dvoře sami, bez obecních pracovníků!

Bioodpad

 • listí je možné ukládat do přistaveného kontejneru.
 • větve (jakékoli tloušťky) pouze na hromadu za obecním dvorem.

Elektroodpad

 • zdarma jej můžete odevzdat na obecním dvoře ve Stěbořicích (č. p. 31)
 • drobný elektroodpad můžete odevzdat také ve vstupní chodbě obecního úřadu (č. p. 28) nebo do červeného kontejneru firmy ASEKOL u horní autobusové zastávky ve Stěbořicích (Stěbořice ZD)

Kovový odpad

u kontejnerů na plast, papír a sklo jsou umístěny šedé popelnice na drobný kovový odpad. Objemnější kovové odpady je možné odevzdat na sběrném místě v obecním dvoře, Stěbořice č. p. 31.

Nebezpečný odpad

 • 2x ročně probíhá sběr nebezpečného odpadu, který provádí Technické služby Opava na prostranství před obecním úřadem ve Stěbořicích (č. p. 28).

Sbírají se:

 • Znečištěné obaly (od barev, olejů apod.)
 • Absorpční činidla, čistící tkaniny (znečištěné olejem apod.)
 • Olověné akumulátory
 • Rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky)
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Pesticidy (postřiky)
 • Olej
 • Barvy
 • Léčiva
 • Baterie - (monočlánky)

Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách!

Papír, plasty, sklo

 • v našich obcích jsou rozmístěny barevné kontejnery na tyto druhy odpadů. Prosíme všechny, aby v okolí kontejnerů udržovali pořádek. Papírové krabice rozřežte, aby byl kontejner naplněn rovnoměrně.
 • Vývozy:
 • plast: 2x týdně - pondělí a čtvrtek - Stěbořice, Jamnice
 •             1x týdně - čtvrtek - Nový Dvůr, Březová
 • papír: 1 x za 14 dní - sudý týden, všechny vesnice
 • sklo:    1 x za 14 dní - sudý týden, všechny vesnice

Potravinářské oleje a tuky

 • tyto odpady (ALE POZOR - OPRAVDU JEN OLEJE A TUKY POUŽÍVÁNÉ K PŘÍPRAVĚ JÍDLA - NE MOTOROVÉ OLEJE apod.) můžete odevzdat na sběrném dvoře. Přineste je v uzavřených nádobách, ze kterých se nemohou vylít (ideálně PET láhev). Na dvoře je odevzdejte některému z obecních pracovníků, kteří už vědí, kam to patří.

 

Pneumatiky

 • pneumatiky obec nesbírá
 • Zdarma je můžete odevzdat na některé z provozoven zapojených do systému zpětného odběru ELTMA (www.eltma.cz)

Informace ke zpětnému odběru pneumatik vydalo i ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz/cz/odber_pneu).

Popelnice na komunální odpad

každá domácnost má svou popelnici. Výsypy provádí Technické služby Opava každý sudý pátek. Popelnice musí mít vlastní čip, který Vám po domluvě zajistí zástupce Technických služeb Opava (pan Granzer, tel. 553 759 122, 607 005 772).

Stavební suť

V malém množství je možno po domluvě odevzdat stavební suť pouze na obecním dvoře. Je zakázáno ji skladovat jinde na obecních pozemcích! Větší množství doporučujeme zavézt např. na skládku do Horního Benešova (Sanace propadlin a odvalu, firma HB Likod, v areálu bývalého závodu Horní Benešov RD Jeseník, po levé straně silnice č. 459 spojující Horní Benešov a Leskovec nad Moravicí, přibližně 400 metrů jižně od hranic města), do Holasovice (ELIO Slezsko https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/elio-slezsko-a-s/) nebo Kobeřic (http://www.gypstrend.cz/ukladani_odpadu.html).

Stavební odpad, který je považován za nebezpečný (např. eternitové krytiny, cokoli s příměsí azbestu apod.) obec nesbírá. Tyto odpady se musí odevzdávat na skládkách k tomu určených. Nejbližší jsou v Horním Benešově (http://smolo.cz/kontakt/) a v Chlebičově (https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/eko-chlebicov-a-s/provozovny-k-dispozici/124-skladka-eko-chlebicov.shtml)

Textil

Textilní odpad (staré oblečení, hadry apod. - neznečištěné) můžete odevzdat do bílých kontejnerů, které jsou umístěny za obchodem Tempo ve Stěbořicích (č. p. 17) a v Jamnici (u č. p. 52). Pokud byste chtěli podpořit použitelným starým oblečením některou z organizací zaměstnávající lidi v sociální nouzi, můžete toto oblečení odevzdat např. do kontejnerů Diakonie Broumov v Opavě-Jaktaři u nákupního scentra COOP.

Velkokapacitní odpad

např. koberce, nábytek apod. Vždy na jaře a na podzim nechá obec přistavit kontejnery na velkokapacitní odpad. Jedná se o obecní dvůr (Stěbořice 31), hasičské zbrojnice v Jamnici, Novém Dvoře a na Březové. Ke kontejnerům je přidělena obsluha, která koordinuje odevzdání odpadu.

Celoročně je na obecním dvoře (Stěbořice 31) přistaven kontejner na velkokapacitní odpad.

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa