Rezervace objektů

Mapa obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Odkazy

http://orel.steborice.cz/

http://www.spotrebitele.info/

http://www.edb.cz/

Navigace

Obsah

Czech point 

 
Obecní úřad Stěbořice poskytuje občanům již od počátku spuštění projektu ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systému prostřednictvím systému Czech point. Výpisy lze pořídit na matričních úřadech, krajských úřadech, na pracovištích České pošty, vybraných zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory - všechna místa jsou označena logem Czech point (podrobnosti získáte na www.czechpoint.cz).
 
V současné době jsou poskytovány výpisy z těchto    systému:
 
 1. Ověřený výpis z Rejstříku trestů
Pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat písemnou žádost a doložit svou totožnost, předložením platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Výpis lze vydat i cizinci, který má povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu a bylo jim zde přiděleno rodné číslo. Při předložení nesmí být starší než 3 měsíce.
 1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo pouze podle seznamu nemovitostí.
 1. Výpis z Obchodního rejstříku
Opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze žádat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
 1. Výpis Živnostenského rejstříku
Žádat může anonymní žadatel. O výpis lze požádat na základě znalosti Č obchodní organizace.
 1. Výpis z Bodového hodnocení řidiče
O výpis může žádat jen žadatel sám nebo jím určený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Zjistí stav trestných bodů ( bez bodů v probíhajícím správním řízení). Výpis je poskytován z registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Má informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
 1. Výpis z Insolvenčního rejstříku
Nový výpis má základní úlohu v zajištění maximální míry publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů a zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
 
 1. Vydání ověřeného výstupu se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Jsou zde zapisováni dodavatelé, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem z tohoto seznamu tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.. Při předložení nesmí bát starší než 3 měsíce.
 
Co je zapotřebí?
 • Vydat ověřený výpis z evidence rejstříků trestů a výpis z bodového hodnocení řidiče lze pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádajícího se ověřuje na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). O tyto výpisy je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • Pro výpis z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je třeba znát IČ, pro výpis z Katastru nemovitostí je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, u výpisu z Insolvenčního rejstříku je možno vyhledávat na základě dvou ukazatelů: IČ (hledání organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).
 
Správní poplatky za vydání ověřených výpisů:
Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, výpisy bodového hodnocení řidiče, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisy z Insolvenčního rejstříku a podání do Registru účastníků provozu modulů autovraků ISOH jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

Datové schránky
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

 

 • U žádosti o zřízení datové schránky žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k podpisu.

 

V rámci činnosti informačního systému datových schránek je založení datové schránky prováděno zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů částkou 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku).