Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Matice slezská, místní odbor Stěbořice


Milí spoluobčané,

na konci roku 2012 vznikl ve Stěbořicích místní odbor Matice Slezské. Stěbořice hrály v historii Matice slezské (resp. její předchůdkyně Matice opavské) důležitou roli. Vždyť jeden z jejich zakladatelů a první starosta byl P. Ludvík Ochrana, který ve Stěbořicích dlouhé roky působil a je pohřben na našem hřbitově. Za 1. republiky měla Matice ve Stěbořicích místní odbor, takže máme na co navazovat. Chceme se soustředit především na lepší poznávání a propagaci našeho kraje na obou stranách řeky Opavy, na vydávání různých tiskových materiálů k našemu nářečí, pamětihodnostem, významným osobnostem, na pořádání různých setkání, přednášek, poznávacích výletů apod. Navazujeme kontakty i na polské straně, kde mělo mnoho rodů nejen ze Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora a Březové úzké rodinné vazby. To si možná vzpomenou už jen ti nejstarší z nás, že stařenka pocházeli z kterési dědiny za řekou. Naši první slavnostní ustavující schůzi jsme díky pochopení otce Josefa Motyky uskutečnili na místní faře. Toto místo jsme vybrali symbolicky jako poctu zmíněnému zakladateli Matice P. L. Ochranovi. Věříme, že budeme přínosem pro kulturní a společenský život našich obcí, vždyť Stěbořice byly v minulosti svými spolky pověstné.

Za Matici slezskou, místní odbor Stěbořice
Roman Falhar, Vít Skalička, Pavel Solnický


Zakladatelé Matice slezské, místního odboru StěbořiceDne 10. prosince 2012 se na faře uskutečnila ustavující schůze MO Stěbořice Matice slezské.


Konference Branice

Matice slezská, místní odbor Stěbořice, srdečně zve všechny zájemce na konferenci o knězi Cypriánu Lelkovi, který působil za řekou Opavicí v pruských dobách, byl současníkem našeho P. Ludvíka Ochrany a stejně jako on všemožně bojoval proti germanizaci místního slovanského obyvatelstva a za jeho práva. Konference se koná 26. listopadu v Branici (Polsko, naproti Úvalna), vstup je zdarma a účastníci obdrží sborník přednášek a oběd.

Pozvánka: Konference Branice (174.94 kB)

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa