Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Uskutečněné projekty

povinná publicita schody Nový Dvůr

povinná publicita - schody KD

Odpady publicita

Povinná publicita rekonstrukce ZŠ

povinná publicita kaple Beránkova stezka

povinná publicita rekonstrukce přístavby ZŠ po opravě poškozených stropů

publicita stropy ZŠ

 

Povinná publicita stará škola ND MSK 2021

povinná publicita stodola Jamnice

Povinná publicita kaple Březová

Elektrický nákladní vůz pro obec Stěbořice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logo MŽP

logo SFŽP

povinná publicita cesta Barandov

Projekt „Rekonstrukce chodníků a odstavné plochy v obci Stěbořice“

Projekt byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Logo kraje

Rozhledna "Šibenice"

Obec Stěbořice postavila rozhlednu na vrchu Šibenice, což je nejvyšší bod našeho katastru. Jedná se o obecní pozemek v polích poblíž účelové komunikace mezi Březovou a Jamnicí v místech, kde měla před 2. světovou válkou stát soustava obrovských pevností. Rozhledna je postavena v duchu prvorepublikových bunkrů. Slouží nejen k rozhledu po krajině, ale i jako minimuzeum věnující se výstavbě bunkrů v naší oblasti. Navržený projekt si můžete prohlédnout zde (649.57 kB)

Návrh rozhlednyVýstavba rozhledny Šibenice je součástí projektu "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa" a je spolufinancována z fondu mikroprojektů 2014-2020 Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Bližší informace k projektu "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa" naleznete zde. (231.89 kB)

Logo SilesieLogo programu                                                            

Projekt „Obnova parkovací plochy před ZŠ v obci Stěbořice“

Projekt byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018.

Logo kraje

Projekt "Udržovací práce střechy, krovu a fasády - hřbitovní kaple Stěbořice"

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017.

Logo MZe

Projekt "Pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku hasičů"

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR a Moravskoslezský kraj.

Logo MVlogo kraje

Projekt "Parkoviště u kostela ve Stěbořicích"

Projekt byl spolufinancován z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017.

logo kraje

Pořízení pracovní elektrotříkolky pro obec Stěbořice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logo MŽPlogo SFŽP

Banner

Projekt "Úprava veřejného prostranství ve Stěbořicích"

Projekt byl spolufinancován z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016.

logo kraje

Projekt "Rekonstrukce vstupu na obecní hřbitov ve Stěbořicích"

byl spolufinancován z programu Údržba a obnova kulturního dědictví venkova Ministerstva zemědělství.

Projekt "Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války"

významně finančně podpořilo Ministerstvo obrany ČR.

Projekt "Podpora rozvoje přeshraničního cestovního ruchu v obci Stěbořice"

je spolufinancován Evropskou unií.

...

Projekt je spolufinancován z fondu mikro-projektů Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika a zahrnuje konání kulturních akcí a opravu kaple Sv. Anny v Jamnici.

Územní plán Stěbořice

EU

Územní plán Stěbořice byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Dne 3. 3. 2010 byl předán zpracovaný návrh územního plánu Stěbořice pořizovateli. Obec získala na pořízení nového územního plánu finanční příspěvek z Integrovaného operačního programu. Více informací o evropských fondech na adrese: www.strukturalni-fondy.cz

 Logo

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa