Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Arboretum Nový Dvůr

Arboretum Nový Dvůr patří k 39 botanickým zahradám České republiky. Není nejstarší, ani největší, přesto stojí za návštěvu. 

Můžete projít severoamerickými lesy a prériemi, Sibiří, japonskou zahradou nebo se pokochat himálajskými rostlinami. K zpříjemnění pobytu přispívají také pravidelné výstavy.

Arboretum Nový Dvůr - zámek

Asi nejkrásnějším obdobím pro návštěvu je květen, v němž můžete obdivovat desítky rozkvetlých rostlin, hlavně rododendronů, jejíchž sbírka je největší v České republice.  

V současné době se zahrada arboreta stále více stává oblíbeným místem pro svatební obřady, které zde snoubenci uzavírají před matričním úřadem Stěbořice.

Skleníky

Historie vzniku botanické zahrady

Samotná historie arboreta se začala psát poté, když se v roce 1906 na statek v Novém Dvoře přiženil rodák z Bílé Lhoty u Litovle, Quido Riedel. Vzal si Annu, dceru statkářky , vdovy Czechové. Quido Riedel založil kolem zámku, který byl zbudován Ludvíkem von Klettennhofem a přestavěný v 60. létech 19. století do pseudorenesanční podoby. Dnešní park. Riedel se vedle hospodaření začal zabývat myšlenkou přeměnit sady, zahradu a smrkový les s palouky a pastvinami na park v tehdy módním anglickém stylu. V hlavě nosil množství nápadů, které načerpal za dob svých studií ve Vídni. A tak již záhy, po prvních měsících hospodaření Quido Riedla, v Novém Dvoře objevují se první exotické květiny, které si nechával dovážet různými zahradnickými firmami. Zajímavý je jistě fakt, že se nespokojil s malými sazeničkami, ale vybíral si mladé stromky až tři metry vysoké.

Na vrcholu Riedlovy činnosti v letech 1920 –1926 činila sbírka kolem 500 druhů a forem pěstovaných domácích i cizokrajných dřevin, z nichž mnohé jsou dodnes okrasou dendrologické sbírky arboreta. Quido Riedel odchází z Nového Dvora v roce 1928 do svého rodového sídla v Bílé Lhotě. Park předává dceři Alžbětě Schubertové. Ta jej společně se svým mužem už jen udržuje a poté, co byla rodina po 2. světové válce odsunuta do Německa kvůli spolupráci Waltera Schuberta s němci, začalo nezadržitelně chátrání zámku. Situaci zhoršovalo i časté střídání majitelů nemovitosti a přilehlých pozemků až do konce roku 1957.

Arboretum v Novém Dvoře bylo založeno v roce 1958 jako součást Slezského zemského muzea v Opavě, poté co výzkumní pracovníci zjistili, že původní sbírka dřevin, kterou zakládal Quido Riedel, je stále obsáhlá. Urychleně proto přistoupili k záchraně cenných exemplářů a cíleně je začali také doplňovat V červnu roku 1959 bylo arboretum poprvé otevřeno veřejnosti.

Po roce 1960 vznikají další expoziční plochy a v roce 1971 byla také otevřena návštěvníky velmi vyhledávaná skleníková expozice subtropických a tropických rostlin. Ta byla z důvodu likvidace původních skleníků přemístěna do nového, který je veřejnosti přístupný jen částečně. Pokud však budete chtít a předem se objednáte, můžete se do pěstebních skleníků podívat i dnes.

Od roku 1990 začaly v nové části arboreta vznikat dílčí expozice dřevin zaměřených k prezentaci geografických.

Srdečně Vás zveme k návštěvě Arboreta.

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa